Tarieven

Bijzonderheden & uitzonderingen

  • Dagopvang: 0 - 4 jaar.
  • Buitenschoolse opvang en vakantie opvang: 4 - 12 jaar.
  • Minimale afname dagopvang is 1 hele dag (10,5 uur) per week per kind.
  • Vakantieopvang is 10,5 uur per dag; keuze uit 8 of 11 weken vaste vakantieopvang of flexibele vakantie opvang.
  • Na inschrijving ontvangt u een voorstel met alle benodigde gegevens voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag.
  • Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, uiterlijk 1 maand voor de datum waarop de inschrijving wordt beëindigd.
  • Als uw kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat wordt het contract automatisch beëindigd. In overleg is het eventueel ook mogelijk uw kind te laten doorstromen naar de buitenschoolse opvang (BSO) mits er plaats is in de groep. Dit dient u schriftelijk aan te vragen.
  • De BSO eindigt automatisch als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, of als uw kind naar een school gaat waarvandaan wij geen kinderen ophalen. Ook hier geldt een opzegtermijn van 1 maand.

2023

Uurtarief dagopvang  € 10,16
Uurtarief buitenschoolse opvang  € 9,61
Uurtarief vakantie opvang  € 9,61

Prijzen zijn inclusief luiers, fruit, brood, drinken en tussendoortjes.

Overheidsbijdrage Kinderopvang

Per 1 januari 2005 regelt de Wet Kinderopvang de financiering van kinderopvang. U sluit een overeenkomst af met kinderdagverblijf De Koebel en ontvangt een factuur voor de kosten. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u een bijdrage aanvragen bij de Rijksoverheid via www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl.