Pedagogische visie en beleid van De Koebel

Ons uitgangspunt is:
"Veel bewegen in de buitenlucht en ervaringen opdoen in de natuur en met de dieren".

Binnen onze kinderopvang wordt het pedagogisch beleid van de VAK gehanteerd (www.agrarischekinderopvang.nl).

In de praktijk betekent dit dat de pedagogisch medewerkers de kinderen op een positieve, individuele en respectvolle manier benaderen en hen zowel letterlijk als figuurlijk de ruimte geven om zichzelf te zijn en in hun eigen tempo ervaringen op te doen. Dit met als doel dat de kinderen zich veilig en vertrouwd bij hen voelen en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen.

Het bijzondere van ons kinderdagverblijf is dat het gevestigd is op het erf van een veehouderij. Het boeren buitenleven is overal terug te vinden, zowel in het pedagogisch beleidsplan als in de inrichting en het gebruik van de ruimtes en de natuurlijke buitenspeelplaats.